Make your own free website on Tripod.com

 || Νομίσματα της Τουρκοκρατίας ||  ::Αρχική σελίδα:: 

 

Βιβλιογραφία

 

Ελληνική Βιβλιογραφία

Η κυκλοφορία των νομισμάτων στον Βενετοκρατούμενο και Τουρκοκρατούμενο Ελληνικό χώρο, 15ος - 19ος αιώνας. (Ευτυχίας Δ. Λιατά – ΚΝΕ / ΕΙΕ) ISBN : 960-7094-58-1.

Η νομισματική κυκλοφορία στην τουρκοκρατία, εικόνα εξαρτημένης οικονομίας. (Ν. Σβορώνος, συντομογραφία).

Τμήμα από κείμενο του κυρίου Στέφανου Στεφανίδη.

 

Εγχειρίδιον της Ελληνικής Νομισματικής, Ιωάννου Σβορώνου, Αθήνα, 1898 (2 τόμοι).

 

Παπαρηγόπουλος, Ιστορία Ελληνικού Έθνους, Κάκτος, 1992.

 

Εγκυκλοπαίδεια, Πάπυρος Larοusse Britannica, Πάπυρος, Αθήνα.

 

Συλλογικό, Ιστορία Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1972.

 

Johnathan Williams, Βρετανικό Μουσείο, Χρήμα, Ποταμός, 1997.

 

Μ. Ρουδομέτωφ, Τα νομίσματα στην Ανατολική Μακεδονία 1880-1910, Καβάλα, 1991.

 Εγχειρίδιον περί νομισμάτων, μέτρων και σταθμών των διαφόρων επικρατειών του κόσμου. Αθήνα 1899. (Καλυβάς Διονύσιος Α.).

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Ahmed ZİYA: Meskûkât-ı İslâmiyye Takvimi, İstanbul, 1328.

AKBAYAR, Nuri: Osmanlı Yer Adları Sözlüğü, İstanbul, 2001.

ALBUM, Stephen: Marsden's Numismata Orientalia Illustrata, New York, 1977.

ALBUM, Stephen: A Checklist of Islamic Coins, Second Edition, Santa Rosa, 1998.

ARTUK, İbrahim; ARTUK, Cevriye: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki İslami Sikkeler Kataloğu, Cilt I, İstanbul, 1971.

ARTUK, İbrahim: Kanunî Sultan Süleyman Adına Basılan Sikkeler, Ankara, 1972 / 2000.

ARTUK, İbrahim; ARTUK, Cevriye: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki İslami Sikkeler Kataloğu, Cilt II, İstanbul, 1974.

ARTUK, İbrahim; ARTUK, Cevriye: Artukoğulları Sikkeleri, İstanbul, 1993.

ATLAN, Sabahat: 1947-1967 Yılları Side Kazıları Sırasında Elde Edilen Sikkeler, Ankara, 1976.

BUTAK, Behzad: XI. XII Ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek, İstanbul, 1948.

BUTAK, Behzad: XI. XII Ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek II, Giyas üd-din Keyhusrev II Bin Keykubad'ın Görülmemiş İki Sikkesi, İstanbul, 1950.

BUTAK, Behzad: Osman Gazi-I'in Akçesi, İstanbul, 1954.

DAMALI, Dr. Atom: 150 Devlet, 1500 Sultan İslam Sikkeleri, İstanbul, 2001

DİLER, Ömer: Şehir Lakapları / Titles And Epithets of Islamic Coins, İstanbul, 2001

ENDER, Celil: Abaka Han'ın Darp Ayları Yazılı Gümüş Sikkeleri M. 1265-1282 (H. 663-680), Türk Nümismatik Derneği Yayınları, Özel Sayı 2, İstanbul, 1989.

FRIEDBERG, Robert: Gold Coins of the World, New York, 1971.

Halil ETHEM: İslâmî Nümismatik İçin Bir Bibliyoğrafi Tecrübesi / Essai D'une Bibliographie Pour La Numismatique Musulmane, Ankara, 1933.

I. Galib EDHEM: Musée Impérial Ottoman, Section des Monnaies Musulmanes, Catalogue des Monnaies Turcomanes: Beni Ortok, Beni Zengui, Frou' Atabeqyéh et Meliks Eyoubites de Meiyafarikin, Constantinople, 1894.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Sikke Kabinesi: Anadolu'da Çağlar Boyunca Sikke / Coins Throughout the Ages In Turkey, İstanbul, 1983.

Jem SULTAN: Coins of the Ottoman Empire And The Turkish Republic, A Detailed Catalogue of the Jem Sultan Collection, Volume 1: Text, California, 1977.

Jem SULTAN: Coins of the Ottoman Empire And The Turkish Republic, A Detailed Catalogue of the Jem Sultan Collection, Volume 2: Plates, California, 1977.

KOCAER, Remzi: Osmanlı Altınları / Gold Coins of the Ottoman Empire, İstanbul, 1967.

KOLERKILIÇ, Ekrem: Osmanlı İmparatorluğunda Para, Ankara, 1958.

KÜRKMAN, Garo; ENDER, Celil: Ege Beylikleri Sikkeler (14. Yüzyıl) Karesi, Saruhan, Aydın, Menteşe Beylikleri, H. 700-829/M. 1300-1425 / Coins of the Fourteenth Century Aegean Anatolian Begliks, Karesi, Saruhan, Aydın, Menteşe Begliks, 700-829 AH/1300-1425 AD, İstanbul, 1998.

ÖLÇER, Cüneyt: Sultan Murad V ve Sultan Abdülhamid II Dönemi Osmanlı Madeni Paraları (11), İstanbul, 1986.

ÖLÇER, Cüneyt: Sultan Mehmed Reşad ve Sultan Mehmed Vahdeddin Dönemi Osmanlı Madeni Paraları (12), İstanbul, 1987.

ÖLÇER, Cüneyt: Sultan Yavuz Selim Şah bin Bayazıd Han Dönemi Osmanlı Sikkeleri (13), İstanbul, 1989.

ÖLÇER, Cüneyt: Sultan Mahmud II Zamanında Darp Edilen Osmanlı Madeni Paraları, 3 No.'lu Kitaba Ek (3/2), İstanbul, 1990.

ÖLÇER, Cüneyt: Son Altı Osmanlı Padişahı Madeni Paraları, İstanbul, 199?

 Beyliği Sikke Definesi, Türk Nümismatik Derneği Yayınları, Özel Sayı 4, İstanbul, 2003.

PLANT, Richard: Arabic Coins and How to Read Them, London, 2000.

SreĆkoviĆ, Slobodan: Akches, Volume One, Osman Gazi - Murad II 699-848 AH, Belgrade, 1999.

SreĆkoviĆ, Slobodan: Akches, Volume Two, Mehmed II Fatih - Selim I Yavuz 848-926 AH, Belgrade, 2000.

SreĆkoviĆ, Slobodan: Ottoman Mints & Coins, Belgrade, 2002.

SreĆkoviĆ, Slobodan: Akches, Volume Three, Süleyman I Kanuni 926-974 AH, Belgrade, 2003.

Türk Nümismatik Derneği Yayınları: (Osmanlıca Okuma Kılavuzu), Özel Sayı 1, İstanbul, 1977.

Türk Nümismatik Derneği Yayınları: Türk Nümismatik Derneğinin 20. Kuruluş Yılında İbrahim Artuk'a Armağan, İstanbul, 1988.

VALENTINE, W.H.: Modern Copper Coins of the Muhammadan States of Turkey, Persia, Egypt, Afghanistan, Morocco, Tripoli, Tunis, etc., reprint London, 1969.

/Κορυφή/     


Copyright © 2000  [by John Baibakis]. All rights reserved.